Share |

Puistokulma ry
puistokulma__vanhatalo.jpgPuistokulma ry ylläpitää Puistokulman toimintaa. Yhdistyksen jäseninä on vantaalaisia työväenjärjestöjä, joiden jäsenet mm. pyörittävät tansseja talkootyönä.

Tikkurilan Järjestöjen Taloyhdistys ry perustettiin 3.5.1954 Tikkurilan ja Hiekkaharjun työväenjärjestöjen aloitteesta. Tuolloin vilkasta järjestötoimintaa vaikeutti omien toimintatilojen puute. Puutetta poistamaan ostettiin vuonna 1955 lainarahalla tontti, jolle talkoovoimin ryhdyttiin rakentamaan omaa toimitaloa vuonna 1963. 

Ensimmäiset tanssit uudessa talossa pidettii
n 25.4.1964. Rakennuksen lopputarkastus suoritettiin marraskuussa ja juhlavat vihkiäiset pidettiin 22.11.1964. Talo oli alun alkaenkin nimeltään Puistokulma ja vuonna 1982 taloyhdistyksen nimi muutettiin Puistokulma ry:ksi.

Vuonna 1986 laajenneen kiinteistön omistus säätiöitiin, jolloin omistus siirtyi Puistokulmasäätiölle. Talon toiminnasta vastaa Puistokulma ry.