Asiakastietojen käsittely

Puistokulma ry kerää tilavarauksen yhteydessä asiakkailta seuraavat tiedot:
• Asiakkaan nimi tai yrityksen nimi ja yhteyshenkilö
• Asiakkaan puhelinnumero
• Asiakkaan sähköposti- tai postiosoite laskutusosoitetietoja varten.

Puistokulma ry käyttää asiakkaan luovuttamia henkilötietoja ainoastaan varauksen hallinnointia varten. Asiakkaan luovuttamat henkilötiedot ovat Puistokulma ry:n toiminnanjohtajan hallussa asiakastietorekisterissä.  Asiakas- ja henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle lukuun ottamatta mahdollisia viranomaisen esittämiä tutkintapyyntöjä sekä kirjanpitoa ja tilintarkastusta varten. Puistokulma ry säilyttää laskutukseen liittyviä asiakastietoja kirjanpitolain (30.12.1997/1336) 2. luvun ja 10. pykälän mukaisesti 6 vuotta tilikauden päättymisestä.

Asiakkaalla on aina oikeus tarkastaa rekisterinpitäjältä Puistokulma ry:n hallussa olevat häntä koskevat henkilötiedot sekä vaatia virheellisten tietojen oikaisua tai poistamista rekisteristä, niin kauan kuin pyyntö on kirjanpitolain 2. luvun ja 10. pykälän mukaisesti lakia rikkomatta mahdollista. Kirjallinen pyyntö on lähetettävä sähköpostitse Puistokulma ry:n tietosuojavastaavalle osoitteella riku.ahola@puistokulma.fi tai postitse osoitteeseen: Riku Ahola Puistokulma ry, Talkootie 4, 01350 Vantaa.

Henkilörekisterilain vaatima tietosuojaselosten löydät tästä: Tietosuojaseloste Puistokulma ry asiakasrekisteri

Scroll to Top

Anna palautetta