Privacy Policy


Puistokulman tilausehdot ja henkilötietojen käsittely
Ennakkovarauksen voimassaoloaika on kaksi viikkoa varauspäivämäärästä lukien. Vahvistukset ja peruutukset pyydetään tekemään kirjallisesti. Kun asiakas tekee lopullisen varauksen, hyväksyy hän samalla Puistokulman tilaus- ja vuokraehdot sekä antaa suostumuksensa vuokranantajalle asiakastietojen käsittelyyn.

Tilaisuuden tarkentaminen

Pyydämme toimittamaan suunnitelman, josta selviää:

aikataulu ja ateria-ajat sekä maininta etukäteen erityisruokavalion tarpeista

– osanottajamäärä

– tilaisuuden isäntä / emäntä

– mahdolliset erityistoivomukset

Em. tiedot sekä vahvistetun tilauksen lopullinen henkilömäärä on ilmoitettava tilaisuutta edeltävän viikon keskiviikkona. Laskutamme vähintään vahvistetun henkilömäärän mukaan, henkilömäärän lisääntyessä laskutamme todellisen määrän mukaan.

Laskutusehdot

– Tilavuokra maksetaan ennen tilaisuutta.

– Ennakkomaksu mahdollisista tarjoiluista (70 %,) vahvistetusta henkilömäärästä, maksetaan noin viikkoa ennen tilaisuutta.

– Loppulasku, maksetaan tilaisuuden jälkeen, maksuaika 14 vrk

– huomautusaika 8 vrk

– viivästyskorko korkolain mukainen


Tilauksen peruuntuminen
– ei kuluja, mikäli peruutus tehdään viimeistään 30 vrk:ta ennen tilaisuutta

– varausmaksua/tilavuokraa ei palauteta, mikäli peruutus tehdään 1- 29 vrk:ta ennen tilaisuutta

– Vuokranantaja ei ole vastuussa tilaisuuden peruuntumisesta ns. Force Majeur -syistä, (esim. kiinteistön vesivuoto tms.), eikä siinä tapauksessa ole velvollinen korvaamaan vuokralaiselle aiheutuneita välillisiä ja välittömiä kustannuksia. Vuokranantaja on tässä tapauksessa velvollinen palauttamaan asiakkaan maksaman summan takaisin asiakkaalle.

– Vuokranantaja on oikeutettu keskeyttämään vuokrauksen laittoman tai hyvien tapojen vastaisen toiminnan johdosta. Tällöin vuokralainen ei ole oikeutettu vuokran palautukseen.

 

Erityisjärjestelyt

Yläkerran juhlasalissa juhlapalvelulla on anniskeluoikeudet. Näin ollen omien juomien nauttiminen on ehdottomasti kielletty Suomen alkoholilainsäädännön nojalla.

Puistokulman alasalissa ja takkahuoneella omien juomien tarjoilu on sallittua. Vuokraaja huolehtii näissä tiloissa itse mahdollisista tilaisuuden vaatimista viranomaisluvista ja maksuista.

 

Tilojen siisteys ja kunto vuokra-ajan päätyttyä

Tilojen normaali siivous kuuluu vuokranantajalle. Ylimääräisestä siivouksesta laskutetaan 50 euroa tunnilta ja eritteiden osalta 50 euroa kappaleelta. Vuokralainen huolehtii siitä, että hän tyhjentää vuokraamansa tilat omasta omaisuudestaan vuokra-ajan päätyttyä. Mikäli vuokra-ajan aikana syntyy aineellista vahinkoa kiinteistölle tai irtaimistolle, on vuokralainen velvollinen korvaamaan syntyneet vahingot ja kadonneen omaisuuden. Vuokranantajan edustaja tarkastaa tilojen kunnon sekä siisteyden vuokra-ajan päättyessä.

 

Asiakastietojen käsittely

Puistokulma ry kerää tilavarauksen yhteydessä asiakkailta seuraavat tiedot:

Asiakkaan nimi tai yrityksen nimi ja yhteyshenkilö
Asiakkaan puhelinnumero
Asiakkaan sähköposti- tai postiosoite laskutusosoitetietoja varten.
Puistokulma ry käyttää asiakaan luovuttamia henkilötietoja ainoastaan varauksen hallinnointia varten. Asiakkaan luovuttamat henkilötiedot ovat Puistokulma ry:n toimistosihteerin hallussa asiakastietorekisterissä. Asiakas- ja henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle, lukuun ottamatta mahdollisia viranomaisen esittämiä tutkintapyyntöjä sekä kirjanpitoa ja tilintarkastusta varten. Puistokulma ry säilyttää laskutukseen liittyviä asiakastietoja Kirjanpitolain (30.12.1997/1336) 2. luvun ja 10. pykälän mukaisesti 6 vuotta tilikauden päättymisestä.

Asiakkaalla on aina oikeus tarkastaa rekisterinpitäjältä Puistokulma ry:n hallussa olevat häntä koskevat henkilötiedot sekä vaatia virheellisten tietojen oikaisua tai poistamista rekisteristä, niin kauan kuin pyyntö on Kirjanpitolain 2. luvun ja 10. pykälän mukaisesti lakia rikkomatta mahdollista. Kirjallinen pyyntö lähetetään sähköpostitse Puistokulma ry:n tietosuojavastaavalle: riku.ahola@puistokulma.fi tai postitse osoitteeseen: Riku Ahola Puistokulma ry, Talkootie 4 01350 Vantaa.

Puistokulma ry:n asiakastietojen käsittelystä löydät henkilötietorekisteriselosteen tästä linkistä.

Scroll to Top

Anna palautetta